Miesto Vitrina # 15 Spec. Edition – Antakalnio 25

Prisiskaičiau visokių baisybių ir kvailyščių apie šią vietą [Antakalnio g. 25, Vilnius] , ir nutariau ten nuvažiuoti. Sėdau ant dviračio ir nuvažiavau. Perlipau per tvorą ir patekau į baisiai apleistą teritoriją. Viskas jau griaunama, plytos renkamos į krūvas ir t.t. Vaikščioti gal ir nelabai jauku, bet manau dėl to, kad vienas buvau. Gero vakaro…